Het onderzoek

Het LUMC, onder leiding van Prof. W. Van Roon, doet het onderzoek.

Mutaties in het FOXP1 gen veroorzaken verschillende syndromen die invloed hebben op de neurologische ontwikkeling wat kan leiden tot verstandelijke beperking, spraak/taal achterstand of autistische eigenschappen. Er zijn 7 mutaties die in meer dan 1 persoon terug gevonden zijn en 5 van deze varianten liggen in het stuk van het FOXP1 eiwit dat aan het DNA kan binden. Dit is een belangrijke domein in het eiwit omdat door deze binding aan het DNA, het FOXP1 eiwit de expressie van andere eiwitten kan regelen.

In dit project willen we gaan onderzoeken hoe een mutatie in het DNA bindende domein van FOXP1 de neurologische ontwikkeling kan beïnvloeden. Dit doen we door middel van ‘Brain-on-a-Chip’ technologie waarmee het mogelijk is 3D hersenorganoids te maken.

Door organoids te maken met en zonder de FOXP1 mutatie, kunnen we onderzoeken waar en wanneer er veranderingen optreden in de ontwikkeling van de hersenen. Dit cel model zal belangrijk zijn voor verdere studies naar het ontstaan van het FOXP1 syndroom en voor de ontwikkeling van therapieën. Ook zullen er verkennende studies gedaan worden om de fout in het DNA die het FOXP1 syndroom veroorzaakt, te verwijderen met zogeheten Adenine Base Editors. Deze Base Editors zijn een variant op de genoom editing techniek CRISPR/Cas.